zinstalLaboratorium Badań "ZINSTAL"Henryk Mazur

Zielona Góra, ul. Batorego 126A, tel./fax 68 451 74 00, kom. 601 76 56 82

Czym się posługujemy - nasz sprzęt pomiarowo badawczy

Posługujemy się nowoczesnym sprzętem w celu osiągnięcia satysfakcji naszych klientów jak i uzyskania najdokładniejszych wyników badań.

Galeria

1. Badania (UT) spoin i materiałów

Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 3

2. Pomiar grubości ścianki metodą punktową i liniową (B-skan)

3. Pomiar grubości ścianki metodą punktową stali i tworzyw sztucznych

4. Pomiar grubości ścianki tworzyw sztucznych

5. Badanie (MT)

Zdjęcie nr 11 Zdjęcie nr 12

Zdjęcie nr 13 Zdjęcie nr 14

6. Badanie penetracyjne(PT)

7. Badanie twardości materiałów stalowych

8. Pomiar skuteczności wentylacji i klimatyzacji

9. Pomiar natężenia hałasu

10. Pomiar natężenia światła białego i UV

11. Pomiar wilgotności materiałów budowlanych

12. Pomiar temperatury / pomiar punktu rosy

13. Termowizja

Zdjęcie nr 28 Zdjęcie nr 29

14. Pomiar prędkości obrotowych

15. Badanie betonu - metoda sklerometryczna

16. Badanie próbek betonu- wytrzymałościowe

17. Badanie materiałów budowlanych

18. Badanie zagęszczenia gruntu i nośności podbudów

19. Badanie geotechniczne gruntów

20. Badanie przyczepności powłok

21. Wykrywanie zbrojenia w żelbecie

22. Pomiar długości i kąta

Zdjęcie nr 43 Zdjęcie nr 45

23. Pomiar grubości powłok antykorozyjnych

24. Wideoskopia miejsc trudnodostępnych

25. Pomiar wibracji konstrukcji stalowych / badanie poroskopowe izolacji

26. Pomiar napięcia lin odciągowych

27. Kontrola szczelności instalacji gazowej

28. Pomiary sprawności kotłów

29. Pomiary rezystencji uziomów