zinstalLaboratorium Badań "ZINSTAL"Henryk Mazur

Zielona Góra, ul. Batorego 126A, tel./fax 68 451 74 00, kom. 601 76 56 82

Oferta

  I Badania – konstrukcje stalowe i instalacje ciśnieniowe
 1. Badanie połączeń spawanych i materiałów metodą ultradźwiękową (UT), penetracyjną (PT), magnetyczno-proszkową (MT) oraz wizualną (VT) (badanie UT spoin cienkich 2 do 8mm wg instrukcji IBUS-TD)oraz badanie twardości stali aparatem przenośnym)
 2. Pomiar grubości ścianki obiektów metalowych, z tworzyw sztucznych i ceramicznych metodą punktową UTT/P lub liniową UTT/B (B-skan)
 3. Pomiar grubości powłok antykorozyjnych i ognioochronnych oraz izolacyjnych
 4. Ocena techniczna konstrukcji stalowych instalacji ciśnieniowych – kontrola jakości robót spawalniczych i antykorozyjnych
 5. Pomiar elektroniczny napięcia lin odciągowych (bez wypinania z zaczepów)
 6. Badanie poroskopowe izolacji (badanie iskrowe na przebicie izolacji)
  II Badania – budownictwo ogólne, drogowe i instalacyjne
 1. Badanie zagęszczenia gruntu metodą cylindra wciskanego, płytą Dyna, ultradźwiękową, sondą lekką, metoda VSS
 2. Badanie przyczepności powłok metodą „pull-off” (betonowych, izolacyjnych, malarskich)
 3. Badanie nośności podbudów (metodą VSS / płyta Dyna)
 4. Wykrywanie zbrojenia w betonie - metoda magnetyczna
 5. Badanie próbek betonowych, kruszyw budowlanych
 6. Badanie geotechniczne gruntów (terenowe i laboratoryjne)
 7. Badanie szczelności instalacji gazowych / określenie sprawności kotłów
 8. Pomiar skuteczności wentylacji z pomiarami parametrów powietrza – pomiar natężenia światła naturalnego i UV oraz hałasu
 9. Pomiar temperatury do 1200 stopni (laserowe / kontaktowe) z określeniem punktu rosy
 10. Termowizja – obiektów budowlanych / pomieszczeń / urządzeń mechanicznych / instalacji elektrycznych i energetycznych
 11. Pomiar wilgotności - elementów budowlanych

 

  III Ekspertyzy – oceny techniczne
 1. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych i konstrukcji stalowych (5letnie i roczne)
 2. Ocena techniczna suwnic, kominów, autoklawów, zbiorników, rurociągów, kotłów, itp.
 3. Ocena techniczna wież i masztów obserwacyjnych
 4. Ocena techniczna zawiesi, haków, zaczepów, trawersów, itp.
 5. Określenie resursów dla urządzeń dźwigowych
 6. Nadzory spawalnicze - badawcze dla budowy obiektów stalowych